Family Room

Chi tiết

 • Người lớn: 8
 • Trẻ em: 4
 • Loại Giường: Giường đôi

Xem Chi Tiết

Connecting Room

Chi tiết

 • Người lớn: 6
 • Trẻ em: 3
 • Loại Giường: Giường đôi

Xem Chi Tiết

Superior Two Bedroom

Chi tiết

 • Người lớn: 4
 • Trẻ em: 2
 • Loại Giường: Giường đôi

Xem Chi Tiết

Standard Two Bedroom

Chi tiết

 • Người lớn: 4
 • Trẻ em: 2
 • Loại Giường: Giường đôi

Xem Chi Tiết

Superior Room

Chi tiết

Xem Chi Tiết

Standard Room

Chi tiết

Xem Chi Tiết